Ogłoszenie o przetargu na ” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Ogłoszenie o przetargu na ” Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesie oczyszczania ścieków”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [PDF]

Załączniki w wersji edytowalnej[DOC]

Dodano dnia 12.02.2018 :

Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 12.02.2018

Dodano dnia 14.02.2018:

Wyjaśnienia treści SIWZ 14.02.18

Dodano dnia 22.02.2018:

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.02.18

Wyjaśnienia treści SIWZ II 22.02.18

Modyfikacja SIWZ 22.02.2018

Dodano dnia 23.02.2018:

Modyfikacja SIWZ 23.02.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 23.02.2018

Dodano dnia 26.02.2018:

Wyjaśnienia treści SIWZ 26.02.2018

Dodano dnia 01.03.2018:

Wyjaśnienia treści SIWZ 01.03.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 2 01.03.2018

Modyfikacja treści SIWZ 01.03.2018

Załącznik nr 7 w wersji edytowalnej

Dodano dnia 06.03.18:

wyjaśnienia treści SIWZ 05.03.2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.03.2018

modyfikacja treści SIWZ 05.03.2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.03.2018

Dodano dnia 07.03.18

Modyfikacja treści SIWZ 07.03.2018

Dodano dnia 26.03.18

Informacja z otwarcia ofert [PDF] 26.03.18