Dział techniczny

Czym zajmuje się dział techniczny?

1.Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Uzgadnianie projektów przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

3. Uczestniczenie w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej Starostwa Powiatowego w Iławie.

4. Opracowywanie wytycznych do koncepcji rozbudowy sieci.

5. Dokonywanie odbioru przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

6. Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę na cele własne Spółki.

7. Przygotowanie dokumentacji w celu zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę na cele własne Spółki.

8. Nadzór nad realizacją zawartych umów budowy sieci .

9. Obsługa wewnętrznego systemu GIS.

10. Zarządzanie sieciami i sprzętem komputerowym Spółki.

11. Archiwizowanie dokumentacji inwestycyjnej i projektowej Spółki w formie elektronicznej.

 

Kontakt:

14-200 Dziarny, k.Iławy ( przy Oczyszczalni )

Kierownikinż. Elżbieta Ogonowska

nr.tel.89 6443131