Komunikat

Spółka Iławskie Wodociągi informuje, że od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. obowiązuje nowa cena za wodę i ścieki, stosownie do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/41/D/2018.KP i wynosić będzie:

Cena wody – 2,71 zł/m3 netto

Cena ścieków – 5,41 zł/m3 netto

Prezes Zarządu

Jerzy Biereg


Komunikat

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. informuje, że kasa jest czynna od 04 maja 2020 r.. Przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba. Inkasenci nie będą pobierać opłat za wodę i ścieki ani odczytywać wodomierzy. Prosimy o telefoniczne podawanie stanu wodomierza, w innych przypadkach będzie wystawiana faktura jako średnia zużycia z ostatnich trzech miesięcy. Uprasza się o załatwianie spraw, jeśli jest to możliwe, telefonicznie (89 648 51 23) lub mailowo (wodociagi(at)poczta.onet.pl). W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, konieczne jest zakrycie twarzy i nosa oraz używanie rękawiczek. Powyższe procedury obowiązywać będą do odwołania.


This is the main demo for the Zakra theme. This demo tries to include almost all different sections that you need like services, team members, pricing table, testimonials, call-to-action and many more.