Komunikat

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. informuje, że inkasenci nie będą pobierać opłat za wodę i ścieki ani odczytywać wodomierzy. Prosimy o telefoniczne podawanie stanu wodomierza, w innych przypadkach będzie wystawiana faktura jako średnia zużycia z ostatnich trzech miesięcy. Powyższe zasady będą obowiązywać do odwołania.


Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie:
89 648 51 23 – centrala
89 644 94 89, 89 644 94 83 – dział obsługi klienta
89 644 31 31 – dział techniczny
bądź mailowo: wodociagi(at)poczta.onet.pl


Komunikat

Spółka Iławskie Wodociągi informuje, że od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. obowiązuje nowa cena za wodę i ścieki, stosownie do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/41/D/2018.KP i wynosić będzie:

Cena wody – 2,71 zł/m3 netto

Cena ścieków – 5,41 zł/m3 netto

Prezes Zarządu

Jerzy Biereg


Komunikat

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. informuje, że kasa jest czynna od 04 maja 2020 r.. Przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba. Inkasenci nie będą pobierać opłat za wodę i ścieki ani odczytywać wodomierzy. Prosimy o telefoniczne podawanie stanu wodomierza, w innych przypadkach będzie wystawiana faktura jako średnia zużycia z ostatnich trzech miesięcy. Uprasza się o załatwianie spraw, jeśli jest to możliwe, telefonicznie (89 648 51 23) lub mailowo (wodociagi(at)poczta.onet.pl). W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, konieczne jest zakrycie twarzy i nosa oraz używanie rękawiczek. Powyższe procedury obowiązywać będą do odwołania.


Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów spółki Z O.O.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  IŁAWSKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKI Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2019 i ROK OBROTOWY 2020


Zapytanie ofertowe nr 1/zs/2019

Zapytanie ofertowe na:

Dostawa środka do flokulacji osadów komunalnych na Oczyszczalnię Ścieków w Dziarnach koło Iławy.


Zapytanie ofertowe nr 2/zs/2019

Zapytanie ofertowe na:

Dostawa polimeru do flokulacji osadu wstępnego i osadu nadmiernego na Oczyszczalnię Ścieków w Dziarnach koło IławyZAWIADOMIENIE

                Spółka Iławskie Wodociągi zawiadamia, że stosownie do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/41/D/2018.KP z dnia 16.05.2018 r., taryfa za wodę i ścieki od dnia 11 czerwca 2019 r., na okres 12 miesięcy, wynosi:

Cena wody (zł/m3) – 2,67

Cena ścieków (zł/m3) – 5,41

Do cen zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT),
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.