Przetarg na rozbudowę suszarni osadów ściekowych

Przetarg nieograniczony na rozbudowa słonecznej  suszarni osadów  ściekowych-hala nr 2

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
Zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:
Rozbudowa słonecznej suszarni osadów ściekowych – hala nr2 .

Dokumenty do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Formularze do edycji [DOC]
Projekt Budowlany [ZIP]

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (dodano dnia 19.10.2016) :
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania [PDF]
[Zał.1] Odwołanie KIO [PDF]

Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 26.10.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]
[Zał.1]Badania gruntu – Dziarny [PDF]


Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 27.10.2016)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Zmiana terminu składania ofert [PDF]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 28.10.2016):
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]


Modyfikacja treści SIWZ (dodano dnia 31.10.2016:
Modyfikacja treści SIWZ [PDF]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Załączniki w wersji edytowalnej – modyfikacja 24.10.2016 [DOC]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 07.11.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 08.11.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [1] [PDF]

Wyjaśnienia SIWZ [2] [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodano dnia 08.11.2016) :
Ogłoszenie [PDF]


Zmiana terminu składania ofert (dodano dnia 08.11.2016) :
Zmiana terminu składania ofert [PDF]

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 14.11.2016) :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]

Zmiana terminu składania ofert [PDF]
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 21.11.2016) :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[PDF]

Zmiana terminu składania ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (dodano 29.11.2016)

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 05.12.2016)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 19.12.2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]