Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

Wniosek o odbiór techniczny sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

Potwierdzenie wykonania podłączenia do sieci wodociągowej

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD DN. 19.09.2020 DLA NOWYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

                                             Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

                                             Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza

                                             Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

                                             

                                             Specyfikacja wodomierzy (warunki-techniczne)

                                             Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków[DOC]

                                             Zgoda na przesyłanie faktur i powiadomień w formie elektronicznej

 

                                              Odpłatne przekazywanie urządzeń wodąciągowych i/lub kanalizacyjnego

                                              Załączniki do regulaminu odpłatnego przekazania urządzeń[zip]

Polityka jakości

Pełna treść dokumentu mówiącego o celach i obowiązkach Spółki Iławskie Wodociągi wobec klientów

 

 

 

System zarządzania jakością

Dokument mówiący o procesie wdrażania w Spółce Iławskie Wodociągi systemu zarządzania jakością ISO.

 

 

 

Podanie o podlicznik

Dokument dla osób chcących założyć wodomierz zliczający ilość wody zużytej do podlewania zieleni.