Warunki techniczne – wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej.

Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

Wniosek o odbiór techniczny sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

                                             Potwierdzenie wykonania podłączenia do sieci wodociągowej [doc]

                                             Specyfikacja wodomierzy (warunki-techniczne)

                                             Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków[DOC]

                                             Zgoda na przesyłanie faktur i powiadomień w formie elektronicznej

 

                                              Odpłatne przekazywanie urządzeń wodąciągowych i/lub kanalizacyjnego

                                              Załączniki do regulaminu odpłatnego przekazania urządzeń[zip]

Polityka jakości

Pełna treść dokumentu mówiącego o celach i obowiązkach Spółki Iławskie Wodociągi wobec klientów

 

 

 

System zarządzania jakością

Dokument mówiący o procesie wdrażania w Spółce Iławskie Wodociągi systemu zarządzania jakością ISO.

 

 

 

Podanie o podlicznik

Dokument dla osób chcących założyć wodomierz zliczający ilość wody zużytej do podlewania zieleni.