Czym zajmuje się dział Obsługi Klienta i Zamówień Publicznych?

 1.  Sprawy związane z odczytami wodomierzy – błędny odczyt, brak odczytu, podanie stanu wodomierza.

 2.  Sprawy związane z działaniem wodomierza – reklamacje działania wodomierza, reklamacje odczytu wodomierza i wystawionej faktury, awarie wodomierza.

 3.  Podpisywanie i rozwiązywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 4.  Sprawy dotyczące odpłatnego przekazywania sieci wod.-kan.

 5.  Sprawy dotyczące należności za wodę i ścieki – bieżące wpłaty, saldo.

 6.  Zamówienia publiczne prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 7.  Przygotowywanie i zawieranie umów przedwstępnych na budowę.

 8.  Przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków
   z funduszy unijnych.

 9.  Wystawianie faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących za wodę i ścieki.

 10.  E-faktury.

Kontakt:

ul.Wodna 2

Kierownik – mgr Izabela Antczak

nr.tel.89 6449483