Ogłoszenie o przetargu – wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego


Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 414 000 euro na wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Iławy .


Dokumenty do pobrania:

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 04.05.2015r. [PDF]
Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC]

Odpowiedzi na zapytania przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 08.05.2015r. [PDF]
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11.05.2015r. [PDF]


Ogłoszenie o przetargu – samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 414 000 euro na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC] 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]