Dział Sieci Wodociągowej

Czym zajmuje się dział sieci wodociągowej?

1)  Eksploatacja hydroforni i sieci wodociągowej na terenie miasta Iława

2)  Dostarczanie wody na cele bytowe i prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów cywilnoprawnych

3)  Utrzymywanie i modernizacja hydrantów p.pożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej

4)  Wykonywanie bieżących remontów sieci wodociągowej według opracowanych planów remontowych

5)  Przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci i przyłączy wodociągowych

6)  Organizowanie ekip remontowych z wykorzystaniem osób pełniących dyżury domowe, celem usunięcia awarii wodociągowych

7)  Świadczenie usług na zewnątrz w zakresie:

-wykonywania przyłączy wodociągowych

-wykonywania sieci wodociągowych

-remontowania sieci wodociągowej niepodlegającej naszej konserwacji

-wykonywania nawierceń na sieci wodociągowej

-dezynfekcja nowych odcinków sieci poprzez chlorowanie

-najem sprzętu, m.in. Koparka JCB 4 CX, ciągnik z przyczepą

Kontakt:

Kierownik mgr inż. Paweł Konopacki
Z-ca kierownika – inż. Łukasz Czubiński

nr.tel. –  89 6485123