UWAGA NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W LATACH: OD 11.06.2018-10.06.2019; OD 11.06.2019-10.06.2020; OD 11.06.2020-10.06.2021

Pełna treść dokumentu [PDF]

________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Iławskie Wodociągi Spółka
z o.o. w Iławie z dnia 01.06.2017 roku.
w sprawie: Wprowadzenia cen za usługi i sprzęt.

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wprowadza się nowy cennik na usługi wykonywane przez Spółkę oraz cennik najmu sprzętu i transportu.

§ 2

Zobowiązuje się służby do stosowania w/w cenników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Jednocześnie przestaje obowiązywać cennik prowadzony zarządzeniem Nr 4 z 2011 r.

Cenniki do pobrania

CENNIK USŁUG

CENNIK NAJMU SPRZĘTU i TRANSPORTU

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI

CENNIK ZA ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNE (WODA I ŚCIEKI)