Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
ogłasza zakończenie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 414 000 euro na wykonanie i montaż fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego na oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Iławy .


Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [PDF]