Ogłoszenie o przetargu – Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia do zagęszczania osadów

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 418 000 euro na:
Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia
do zagęszczania osadów.


Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC]

Odpowiedzi na zapytania przetargowe.

Odpowiedzi na zapytania 1-8 do SIWZ. [PDF]