Dane spółki:
Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.
14-202 Iława
ul.Wodna 2
tel: (89)648 51 23   fax: (89) 644 94 87
NIP: 744-00-03-911
REGON: 510277178

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca – Aleksandra Koźlińska

Zastępca  –  Jan Śmietanko

Sekretarz – Marcin Tucholski

Zarząd Spółki

Prezes –  mgr inż.  Jerzy Biereg

Gł. Księgowa – mgr Małgorzata Lorkowska

Dział Obsługi Klienta i Zamówień Publicznych – kierownik – mgr Izabela Antczak

Dział Techniczny – kierownik – inż. Elżbieta Ogonowska

Sieć Wodociągowa – kierownik – mgr inż. Paweł Konopacki , Z-ca kierownika – inż. Łukasz Czubiński

Sieć Kanalizacyjna – kierownik – mgr Andrzej Masica , Z-ca kierownika – inż. Milena Rybczyńska

Oczyszczalnia Ścieków – kierownik – mgr Piotr Kowalski , Z-ca kierownika -mgr inż. Krzysztof Draszewski

Dane Kontaktowe:

Sekretariat: tel . 89 6485123   e-mail – biuro(at)ilawskiewodociagi(.)pl

Dział Sieci Wodociągowej: tel . 89 6449481 e-mail – woda(at)ilawskiewodociagi(.)pl

Dział Sieci Kanalizacji Sanitarnej: tel . 89 6443132 , 89 6482325    e-mail – andrzej.masica(at)ilawskiewodociagi(.)pl

Oczyszczalnia ścieków: tel . 89 6485133    e-mail – oczyszczalnia(at)ilawskiewodociagi(.)pl

Dział Obsługi Klienta i Zamówień Publicznych: tel . 89 6449483  e-mail – iza.antczak(at)ilawskiewodociagi(.)pl

Dział Techniczny: tel . 89 6443131  e-mail – elzbietao(at)ilawskiewodociagi(.)pl

 

Nr. Alarmowe

Kanalizacja sanitarna –  tel . 89 6482325 / 89 6443132 / 603-893-192

Woda tel . 89 6449481 / 503-016-569