Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia do zagęszczania osadów

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zakończenie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 418 000 euro na:
Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia
do zagęszczania osadów.


Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]