Dział Sieci Kanalizacji Sanitarnej

kanaliza-1

 Czym zajmuje się dział kanalizacji sanitarnej?

 

  • Konserwacja i budowa sieci kanalizacyjnej
  • Usuwanie zatorów sieci kanalizacyjnej zewnętrznej
  • Remonty studzienek kanalizacji sanitarnej
  • Sprawdzanie stanu technicznego sieci kanalizacji zewnętrznej za pomocą kamery TV
  • Sprawdzanie szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem typu Fog Smoker
  • Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Kontakt:

Aleja Jana Pawła II 9

Kierownikmgr Andrzej Masica

Z-ca kierownikainż . Milena Rybczyńska

nr.tel. –  89 6443132 , 89 6482325