Komunikat

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. informuje, że kasa jest czynna od 04 maja 2020 r.. Przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba. Inkasenci nie będą pobierać opłat za wodę i ścieki ani odczytywać wodomierzy. Prosimy o telefoniczne podawanie stanu wodomierza, w innych przypadkach będzie wystawiana faktura jako średnia zużycia z ostatnich trzech miesięcy. Uprasza się o załatwianie spraw, jeśli jest to możliwe, telefonicznie (89 648 51 23) lub mailowo (wodociagi(at)poczta.onet.pl). W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, konieczne jest zakrycie twarzy i nosa oraz używanie rękawiczek. Powyższe procedury obowiązywać będą do odwołania.