Komunikat

Spółka Iławskie Wodociągi informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, decyzją z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 4 lutego 2019 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w Iławie. Jakość wody spełnia pod względem mikrobiologicznym wartości wymagane w części C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).