Ogłoszenie o przetargu – „Budowa wiaty składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na Oczyszczalni ścieków w Dziarnach”

Ogłoszenie o przetargu

BUDOWA WIATY DO SKŁADOWANIA OSADÓW WYSUSZONYCH W SŁONECZNEJ SUSZARNI OSADÓW POŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIARNACH

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu  [PDF]

SIWZ  [PDF]

Projekt budowlany WIATY OSADÓW [PDF]

SST-Wiata do składowania osadu w Dziarnach  [PDF]

Przedmiar robót  [PDF]

Załączniki w wersji edytowalnej – modyfikacja 24.10.2016  [DOC]

Dodano dnia 31.10.18

Przedmiar budowlany-Wiata-Dziarny [PDF]

Wyjaśnienia treści SIWZ 31.10.2018 [PDF]

Dodano dnia 02.11.18

Modyfikacja SIWZ 02.11.2018

Dodano dnia 05.11.18

Wyjaśnienia treści SIWZ 05.11.2018

Dodano dnia 08.11.18

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.11.2018

Projekt wykonawczo – budowlany [PDF] [RAR]

Dodano dnia 09.11.18

Modyfikacja treści SIWZ 09.11.2018[PDF]

Dodano dnia 14.11.18

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Dodano dnia 21.11.18

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej [PDF]