Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy w przetargu nieograniczony na: Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia do zagęszczania osadów

Pełna treść ogłoszenia [PDF]


This is the main demo for the Zakra theme. This demo tries to include almost all different sections that you need like services, team members, pricing table, testimonials, call-to-action and many more.