Ogłoszenie o przetargu – samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 414 000 euro na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 [PDF]
Załącznik nr 2 [PDF]
Formularze do edycji [DOC] 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]